Taylor Ellis Hishaw (USA) VS Zeynep Askarova (Kazakhstan)

2023 IMMAF Youth MMA World Championships - Cage 2