Jayden Murillo (United States) VS Polina Kovyrnova (Ukraine)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi