Orson McComish (Australia) VS Amirkhon Ziyadinov (Uzbekistan)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi