Zaki Kayyali (Jordan) VS Vladislav Makovskis (Lithuania)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi