Khasanjon Anvarov (Uzbekistan) VS Sergio Porras (USA)

2022 IMMAF Youth World Championships, Abu Dhabi